تجهیزات

شرکت ما دارای تکنولوژی تولید بالغ است و خط مونتاژ خود را در تولید محصول تشکیل می دهد. توسط تکنسین ها توسعه و ایجاد می شود، مواد اولیه خریداری می شود، پس از شروع تولید کارکنان کارخانه توسط بازرسان کیفیت آزمایش می شود و در نهایت وارد انبار می شود. تجهیزات پیشرفته تولید و حالت مدیریت علمی ما به خوبی می تواند نیازهای مختلف مشتریان را برای محصولات برآورده کند. در سال‌های اخیر، به لطف حمایت و عشق مشتریان جدید و قدیمی در داخل و خارج از کشور، محصولات ما به اروپا، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و ده‌ها منطقه دیگر صادر شده و تصویر خوبی از برند ایجاد کرده است.